Een afgesloten Hof

 

 

 

 

 

Dicht aan Uw hart

 

Liefdevol trekt U mij dicht naar Uw hart

als we samen zijn

Door Uw bloed was U mij witter dan sneeuw

en nu ben ik vrij


Refrein

U behoor ik toe

Heer ik heb U lief

en boven alles volg ik U

vreugde van mij hart,

kostbaarder dan goud

ik leef voor U,

want U houd van mij


Neem mijn hart

maak het een deel van U zelf

laat ons samen zijn

angst verdraaid

als ik Uw liefde ervaar

door U ben ik vrij


Refrein

U behoor ik toe

Heer ik heb U lief

en boven alles volg ik U

vreugde van mijn hart,

kostbaarder dan goud

ik leef voor u,

want U houd van mij 2x


Jezus vreugde van mijn hart

Jezus vreugde van mijn hart

Jezus vreugde van mijn hart

Jezus vreugde van mijn hart


Refrein

U behoor ik toe

Heer ik heb U lief en boven alles volg ik U

vreugde van mijn hart,

kostbaarder dan goud

ik leef voor U,

want U houd van mij 2x

 

OPW.

 


Reacties

 

 

 

 

Ik zoek U, God

 

In het donker van de nacht   

Aan het einde van mijn kracht   

Als geloof mijn hart verlaat   

Het gewoonweg niet meer gaat

                        Dan kijk ik omhoog, roep/prijs ik de naam                 

    Van U, die voor eeuwig mijn ziel bewaart

U, mijn verlossing en U, mijn faam

In alles bent U mijn aanbidding waard


 Ik zoek U, God, en mijn hart zal leven

Ik zoek U, God, en mijn hart leeft op


  Als genade mij omarmt   

En Uw licht mijn hart verwarmt   

Als mijn ziel de rust weer vindt   

En ik weet: Ik ben Uw kind


      Zingen, voor U zingen      

Ik zal zingen voor U
Reacties

 

 

 

 

Want ik behoor u toe, o HEER, God van de hemelse machten.

 Mijn gebeente was voor U niet verholen, als ik in het verborgene gemaakt ben, en als een borduursel gewrocht ben, in de nederste delen der aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormden klomp gezien; en al deze dingen waren in Uw boek geschreven, de dagen als zij geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was. Daarom, hoe kostelijk zijn mij, o God, Uw gedachten! hoe machtig veel zijn haar sommen! Zoude ik ze tellen? Harer is meer, dan des zands; word ik wakker, zo ben ik nog bij U. Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, peil mij, weet wat mij kwelt, zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij over de weg die eeuwig is.
 
Psalmen 139:15-18/23-24

  Telkens als ik uw woorden hoorde, nam ik ze als voedsel tot mij. Uw woorden gaven mij een diepe vreugde, want ik behoor u toe, o HEER, God van de hemelse machten.
 
Jeremia 15:16

Reacties

 

 

 

 

U behoort Hem toe!

 

In Hooglied zegt de Heer over Zijn bruid: “Hoe schoon zijt gij, liefde; hoe heerlijk onder wat men verlangen kan!” (Hooglied 7:6). Drie van de Hebreeuwse woorden in dit vers zijn synoniem aan elkaar: schoon (met de betekenis van kostbaar), heerlijk (wat staat voor genoegen) en verlangen.

Deze woorden beschrijven de gedachtes van Jezus over Zijn bruid terwijl Hij haar aanschouwt. Hij kijkt naar haar en zegt “Wat prachtig, lief en heerlijk bent u. U bent kostbaar voor mij Mijn geliefde!”. En op haar beurt zegt de bruid “Ik ben van mijn Geliefde, en Hij verlangt naar mij” (vers 10). De betekenis hier is: “Hij loopt vol verrukking achter mij aan. Hij jaagt mij na omdat ik kostbaar ben voor Hem!”.

 

Dezelfde gedachtes worden door de psalmen heen gevonden. “de HERE heeft welbehagen in wie Hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen” (Psalm 147:11). “Want de HERE heeft een welbehagen in zijn volk, Hij kroont de ootmoedigen met heil” (149:4). Nu kan ik proberen u ervan te overtuigen dat God zich in u verheugd door u te zeggen dat u kostbaar bent voor de Heer”. Maar u zult misschien slechts denken “Dat is inderdaad een mooie gedachte”.

Maar deze waarheid is veel meer dan een mooie gedachte! Het is de sleutel tot uw verlossing van iedere strijd die er in uw ziel woedt! Het is het geheim tot het betreden van de rust die God u beloofd heeft. En totdat u dit grijpt – totdat het het fundament van waarheid wordt in uw hart – zult u niet in staat zijn om de dingen te weerstaan die op ons afkomen in deze goddeloze tijd.

Jesaja had een openbaring van Gods verheugen in ons. Hij profeteerde tot Israël dit woord van de Heer: “o Israël: Vrees niet, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn. Wanneer gij door het water trekt, ben Ik met u; gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen; als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden” (Jesaja 43:1-2)

Jesaja sprak hier niet over een letterlijke vloed of vuur. Hij sprak hier over waar de mensen zowel geestelijk als mentaal doorheen moeten gaan. Ze zaten in gevangenschap op dat moment en hun overstromingen waren beproevingen en de vlammen waren verleidingen. Het was allemaal een poging van de duivel om Gods volk te overweldigen en vernietigen.

Jesaja’s woorden zijn een boodschap van zuivere genade voor Israël. Ze zaten door hun eigen domheid en dwaasheid in gevangenschap en ze verdienden helemaal niks. Maar God stuurde hen een huilende profeet met een gebroken hart die zei “God wil dat ik u vertel dat u Hem toebehoort!”

David Wilkerson

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl