Een afgesloten Hof
U behoort Hem toe!

 

 

 

 

U behoort Hem toe!

 

In Hooglied zegt de Heer over Zijn bruid: “Hoe schoon zijt gij, liefde; hoe heerlijk onder wat men verlangen kan!” (Hooglied 7:6). Drie van de Hebreeuwse woorden in dit vers zijn synoniem aan elkaar: schoon (met de betekenis van kostbaar), heerlijk (wat staat voor genoegen) en verlangen.

Deze woorden beschrijven de gedachtes van Jezus over Zijn bruid terwijl Hij haar aanschouwt. Hij kijkt naar haar en zegt “Wat prachtig, lief en heerlijk bent u. U bent kostbaar voor mij Mijn geliefde!”. En op haar beurt zegt de bruid “Ik ben van mijn Geliefde, en Hij verlangt naar mij” (vers 10). De betekenis hier is: “Hij loopt vol verrukking achter mij aan. Hij jaagt mij na omdat ik kostbaar ben voor Hem!”.

 

Dezelfde gedachtes worden door de psalmen heen gevonden. “de HERE heeft welbehagen in wie Hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen” (Psalm 147:11). “Want de HERE heeft een welbehagen in zijn volk, Hij kroont de ootmoedigen met heil” (149:4). Nu kan ik proberen u ervan te overtuigen dat God zich in u verheugd door u te zeggen dat u kostbaar bent voor de Heer”. Maar u zult misschien slechts denken “Dat is inderdaad een mooie gedachte”.

Maar deze waarheid is veel meer dan een mooie gedachte! Het is de sleutel tot uw verlossing van iedere strijd die er in uw ziel woedt! Het is het geheim tot het betreden van de rust die God u beloofd heeft. En totdat u dit grijpt – totdat het het fundament van waarheid wordt in uw hart – zult u niet in staat zijn om de dingen te weerstaan die op ons afkomen in deze goddeloze tijd.

Jesaja had een openbaring van Gods verheugen in ons. Hij profeteerde tot Israël dit woord van de Heer: “o Israël: Vrees niet, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn. Wanneer gij door het water trekt, ben Ik met u; gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen; als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden” (Jesaja 43:1-2)

Jesaja sprak hier niet over een letterlijke vloed of vuur. Hij sprak hier over waar de mensen zowel geestelijk als mentaal doorheen moeten gaan. Ze zaten in gevangenschap op dat moment en hun overstromingen waren beproevingen en de vlammen waren verleidingen. Het was allemaal een poging van de duivel om Gods volk te overweldigen en vernietigen.

Jesaja’s woorden zijn een boodschap van zuivere genade voor Israël. Ze zaten door hun eigen domheid en dwaasheid in gevangenschap en ze verdienden helemaal niks. Maar God stuurde hen een huilende profeet met een gebroken hart die zei “God wil dat ik u vertel dat u Hem toebehoort!”

David Wilkerson

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl